tìm kiếm sản phẩm trên 1688, taobao

Hướng dẫn cập nhập tiện ích đặt hàng Tmall trên máy tính

Cập nhập: 18/03/2024 Lượt xem: 162560

Hướng dẫn cài đặt, cập nhập công cụ đặt hàng Tmall trên máy tính

I. Thực hiễn gỡ bỏ tiện ích cũ

( Nếu bạn chưa từng cài tiện ích có thể bỏ qua bước này)

- Mở trình duyệt chrome, gõ địa chỉ sau vào thanh địa chỉ: chrome://extensions Sau đó nhấn Enter

Mở trình quản lý tiện ích

 

- Tìm tiện ích có tên : Vận chuyển Việt Trung - 1688online.vn. Và nhấn vào xóa, để gỡ bỏ tiện ích cũ.

Nhấn xóa để gỡ bỏ tiện ích cũ

II. Thực hiện cài đặt tiện ích mua hàng

- Tải bản tiện ích mới nhất tại đây: VCVietTrungChromeExt_v1.0.5.rar

- Lưu file tải về ở 1 vị trí trên máy của bạn

Lưu file extension về máy

- Giải nén file vừa tải về

 

- Mở trình duyệt chrome, gõ địa chỉ sau vào thanh địa chỉ: chrome://extensions Sau đó nhấn Enter

Mở trình quản lý tiện ích

- Nhấn chọn chế độ dành cho nhà phát triển

Nhấn chọn chế độ dành cho nhà phát triển

- Cài tiện ích đã giải nén

Nhấn chọn "Tải tiện ích đã giải nén"

- Trỏ đến thư mục bạn đã giải nén tiện ích trước đó và nhấn chọn

Trỏ đến thưc mục đã giải nén trước đó

- Như vậy là bạn đã cài xong tiện ích mới nhất

Kết quả

- Trở lại các trang taobao, tmall, 1688 đã mở trước đó, nhấn F5 trước khi thực hiện mua hàng

Tải xuống công cụ để tìm kiếm và đặt hàng trực tiếp trên taobao, 1688, tmall