tìm kiếm sản phẩm trên 1688, taobao

[Bài 7]Hướng dẫn cách theo dõi hành trình đơn dựa trên mã nội địa trung quốc

Cập nhập: 13/05/2023 Lượt xem: 162560

Tra hành trình đơn hàng (nội địa Trung Quốc)

Mục đích:
- Xem nhà cung cấp đã giao hàng chưa, chưa giao thì kịp thời giục giao hàng
- Đảm bảo chắc chắn rằng đơn hàng của mình đã được đặt (nếu nhờ order hộ)

Cách 1: Vào đơn đặt tra trực tiếp (Với trường hợp tự đặt)

Sẽ hiện ra số vận đơn và hành trình di chuyển

Cách 2: Dành cho trường hợp order hộ. Yêu cầu cung cấp mã vận đơn

 

Tra vận đơn trên website: https://www.baidu.com/

 

 

Tải xuống công cụ để tìm kiếm và đặt hàng trực tiếp trên taobao, 1688, tmall