tìm kiếm sản phẩm trên 1688, taobao

[Bài 4] Hướng dẫn ủy quyền thanh toán

Cập nhập: 13/05/2023 Lượt xem: 162560

Gửi lệnh thanh toán hộ

Bước 1: Tạo mật khẩu cấp 2 Alipay

Mật khẩu gồm 6 ký tự số (không được quá dễ như 123456, 000000....)

Sau đó nhấn xác nhận bằng nút màu cam

Bước 2: Ủy Quyền thanh toán

 

Tải xuống công cụ để tìm kiếm và đặt hàng trực tiếp trên taobao, 1688, tmall